Κατάσκοπος

Άκουσε τις οδηγίες

Ομαδοποίησε τις εικόνες σύμφωνα με τις ομοιότητες των σχημάτων.

Scroll to Top