Σ5- Αιτίες και Συνέπειες

Άκουσε τις οδηγίες

Σχημάτισε την πρόταση χρησιμοποιώντας τις δοσμένες λέξεις: σύρε και τοποθέτησε κάθε λέξη στη σωστή θέση και στη σωστή σειρά για να σχηματίσεις την πρόταση. Η πρόταση θα «λάμψει» μόλις σωστά!

Scroll to Top