Κλικ, κλικ!

Άκουσε τις οδηγίες

Σε αυτή την άσκηση μπορείς να ολοκληρώσεις 10 δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της προσοχής σου. Διάφοροι αριθμοί θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και θα πρέπει να επιλέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς τα σχήματα που καθορίζονται στις οδηγίες πριν από κάθε εργασία. Καλή επιτυχία!

Scroll to Top