Μια μύγα

Άκουσε τις οδηγίες

Σε αυτή την άσκηση, θα παρακολουθήσεις βίντεο τα οποία θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις το εύρος της προσοχής σου. Τα βίντεο δείχνουν μια μύγα που πετάει. Θα πρέπει να πατάς το <διάστημα-space> κάθε φορά που η μύγα πετάει στο φόντο που έχει καθοριστεί πριν από κάθε βίντεο. Καλή επιτυχία!

Scroll to Top