Μελετώντας πολιτισμούς

Άκουσε τις οδηγίες

Τοποθέτησε, στην επιλεγμένη περιοχή, με χρονολογική σειρά ( επιλέγοντας την κατάλληλη ημερομηνία) τους μεγαλύτερους πολιτισμούς (Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Έλληνες…), και στη συνέχεια αντιστοίχισε μαζί τους τις κυριότερες ανακαλύψεις/εφευρέσεις, θεούς…
Scroll to Top